logo ecofoc web

Què entenem per una estufa d'alt rendiment ?

foc virtual
 • Els diferents tipus de llenya ( alzina, roure, faig, pi,...) contenen aproximadament les mateixes calories/Kg en diferents densitats i volums.
 • Calcular el rendiment ens permet mesurar quin percentatge (%) del valor potencial del combustible hem aconseguit transformar en calor útil a l'interior de la casa.
 • I així poder conèixer quin aprofitament en treiem en cada cas.

estufes icnes2

 • Una llar de foc per exemple té un rendiment útil entre el 10-15 %.
 • Això vol dir que per cada tonelada de llenya que es crema només se n'aprofiten uns 100-150 Kg. com a calor útil a l'interior de la casa.

grafic arbres

 • Per estufes modernes entenem estufes metàl·liques de nova generació amb sistemes electrònics, ventiladors d'aire calent, etc.. que milloren el rendiment de les estufes de ferro tradicionals però que simplement no poden competir amb la qualitat de l'escalfor radiant de les estufes de massa tèrmica.
Lars-testting
 • El fum són gasos inflamables que contenen més del 50 % del valor calòric de la llenya.
 • Aquests gasos poden cremar en una segona combustió a partir de temperatures superiors a 600 ºC.
 • Aconseguint més calor i reduint les emissions contaminants.
 • Les estufes de massa tèrmica s'asseguren d'extreure i aprofitar al màxim el poder calòric de cada foc.
 • Amb valors d'emissions per sota els requeriments mínims de l'anomenada "Flama Verda " o sistemes de combustió eficient segons les normatives europees.
 • La capacitat per acumular escalfor en el cos de l'estufa i alhora regular l'entrega durant llargues hores és una característica que al mateix temps contribueix a la seva eficiència.
 • La radiació permet aconseguir una gran estabilitat de la temperatura al llarg del dia i crear una inèrcia tèrmica a l'interior de la casa.
 • Es necessita menys energia per mantenir un espai calent que en remuntar constantment diferències de temperatura.

Qualitats i beneficis de la calor radiant

conveccio PETIT
 • La majoria de sistemes de calefacció funcionen escalfant directament l'aire a través de radiadors metàl·lics.
 • L'aire que contacta amb aquesta superfície, s'escalfa i puja, forçant una circulació de l'aire més fred cap a la font de calor.
 • Aquesta forma de transmissió de la calor se la coneix amb el nom de convecció.
 • Malgrat que la convecció té una resposta ràpida, també suposa alguns desavantatges importants respecte a l'eficiència, al confort i a la qualitat de l'aire ambiental:
 • L'aire que entra en contacte amb una superfície metàl·lica calenta, per una banda s'asseca i per l'altre es carrega d'ions positius.
 • La circulació forçada d'aire genera corrents i aquests produeixen més pols.
 • Aquesta pols, quan entra en contacte amb la superfície del radiador, es crema a l'interior de la casa disminuint la qualitat de l'aire ambiental.
 • L'aire s'ordena en capes de temperatura i apareixen així grans diferències tèrmiques entre el sostre i el terra

El calor radiant ens ofereix molts més elements de confort

calor radiant PETIT
 • La radiació funciona com la llum del sol, ens escalfa independentment de la temperatura de l'aire perquè es transmet per ones d'infraroigs.
 • Una estufa de massa tèrmica irradia calor de forma constant al cossos que l'envolten, escalfant la seva superfície.
 • Escalfant directament les parets s'aconsegueix una major estabilitat de la temperatura al llarg del dia.
 • I un repartiment més homogeni de la calor.
 • Es necessita menys energia per mantenir una certa temperatura que per remuntar grans diferències constantment.
 • A diferència de les superfícies metàl.liques, els materials ceràmics transmeten la calor sense alterar la càrrega d'ions de l'aire i respectant el grau d'humitat ambiental. Dos elements clau per la nostra sensació de confort.
 • El nostre cos experimenta la calor radiant de forma natural i saludable. Rebem la calor directament al ossos i sovint es té la sensació d'estar a temperatures superiors.

De 2 a 4 hores de foc...

...per a 24 hores de calor radiant

Formulari de contacte